Pregătirea elevilor pentru a putea oferi societăţii absolvenţi capabili de a deveni cetăţeni activi, eficienţi si bine pregatiti profesional, apţi a se integra în viaţa societăţii.

     Fiecare elev va fi sprijinit să-şi cunoască şi să-şi dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesul şi motivaţiile personale, să-şi dezvolte astfel personalitatea încât traiectul lui existenţial, social şi profesional să se poată desfăşura sub semnul succesului.

   Şcoala garantează accesul continuu la învăţare, pentru a se forma noile competenţe necesare.