Şcoala a fost înfiinţată în anul 1958, iniţial ca Şcoală Tehnică Sanitară, transformată ulterior în grup şcolar sanitar, avand profil de Şcoală Tehnică Sanitară , cat şi de Şcoală Postliceală. Şcoala a pregătit de-a lungul anilor cadre medii foarte bine instruite, confirmarea venind din partea unităţilor sanitare atat din tară cat şi din străinătate şi a reprezentat pentru cateva decenii singura şcoală de profil din judeţul Buzău şi cateva judeţe limitrofe.        

         Şcoala pregăteşte în prezent asistenţi medicali în specialităţile Asistent medical generalist şi Asistent medical de farmacie.

         In cadrul şcolii işi desfăşoară activitatea cadre didactice, medici specialişti: psihologi, psihopedagog, farmacişti, moase, asistenţi medicali, profesori de specialitate.

         Şcoala pune la dispoziţia elevilor un număr de 3 săli de clasă, 3 laboratoare de nursing, 1 laborator de farmacie laborator de informatică, bibliotecă, sală de festivităţi, wi-fi, mulaje, videoproiectoare, ustensile de practică sanitară, etc..pentru o bună desfăşurare a procesului de învăţămat.

     Şcoala urmăreşte formarea tinerilor ca cetăţeni europeni, educându-i în spiritul toleranţei, multiculturalismului şi a democraţiei.

       Şcoala urmăreşte formarea tinerilor ca cetăţeni europeni, educându-i în spiritul toleranţei, multiculturalismului şi a democrației.