CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE: 2018 – 2019

 • Dosar plic
 • Formular de înscriere – se completează la depunerea dosarului
 • Diploma de Bacalaureat sau adeverinţa de absolvire a liceului (original + xerox);
 • Carte de identitate (original+xerox)
 • Certificat naştere (original+xerox)
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul, original+xerox)
 • Patru poze   3 x 4
 • Adeverinţă medicală – de la medicul de familie din care sa reiasa clinic sănătos
 • Taxa de inscriere este de 100 RON.
 • Taxa de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019 este de 1750 ron, care se achita in cinci rate.
 • Inscrierile se fac in perioada 15.06.2018 – 10.09.2018.