CONŢINUTUL DOSARULUI DE ÎNSCRIERE:

  • Dosar plic
  • Formular de înscriere – se completează la depunerea dosarului
  • Diploma de Bacalaureat sau adeverinţa de absolvire a liceului (original + xerox);
  • Carte de identitate (original+xerox)
  • Certificat naştere (original+xerox)
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul, original+xerox)
  • Patru poze   3 x 4
  • Adeverinţă medicală – de la medicul de familie din care sa reiasa clinic sănătos
  • Taxa de inscriere este de 100 RON.
  • Taxa de scolarizare pentru anul scolar 2016-2017 este de 1550 ron, care se achita in cinci rate.